Villa

Teach cuibheasach mór faoin tuath nó i mbruachbhaile is ea villa (“a superior middle-class dwelling-house,” mar a deir foclóir Chambers). “Vile” (mar aon le “teach fobhaile”) atá ag de Bhaldraithe ar villa, ach ní aithníonn foclóir Uí Dhónaill an téarma sin. “Teach mór” atá ag an gCoiste Téarmaíochta, agus “villa saoire” ag Rannóg an Aistriúcháin i gcomhair holiday villa.
     In ainneoin phríomhbhrí an fhocail, is ar thithe beaga i sraitheanna a tugadh “villa” den chuid is mó i mBaile Átha Cliath. Ní oireann ceann ar bith de na téarmaí thuas do na tithe sin, agus níorbh fholáir dom glacadh le “bailtín,” mar a mholann an Coimisiún Logainmneacha.